Vår verksamhet

Falkema AB startades 1985 som ett okonventionellt privatägt utvecklingsbolag för mindre företag.

Företagsutvecklingsdelen med flertalet av de rörelsedrivande intresse- och dotterbolagen har sedan några år tillbaka överlåtits till Falkess AB. 

Numera medverkar vi till och tillhandahåller:

  • Företagsfinanisiering
  • Uthyrning av industrilokaler
  • Finansiell leasing
  • Företagsrådgivning Logga in | Copyright 2009 - Falkema      Powered by Bizweb